Tôi đã thành công với công việc Chuyên viên tư vấn Tài chính Bảo hiểm. Hiện tại tôi thu nhập 50 triệu +/ 1 tháng.